دیجی پروجکت

0 پایان نامه 0 کارآموزی 0 نقشه های ساختمانی و انجام پروژه های پایان نامه 0 سه بعدی سازی با 03d max

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 24
  • بازدید دیروز : 108
  • بازدید کل : 50360

پیوند ها

بررسی تاثیرسرمایه ی اجتماعی بررفتارتسهیم دانش ضمنی وتصریحی در شعب بانک سپه استان گیلان


بررسی تاثیرسرمایه ی اجتماعی بررفتارتسهیم دانش ضمنی وتصریحی در شعب بانک سپه استان گیلان

درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. پروژه پیش رو مربوط به بررسی تاثیرسرمایه ی اجتماعی بررفتارتسهیم دانش ضمنی و تصریحی در شعب بانک سپه استان گیلان می باشد که البته با کمی ویرایش می توانید از این پروژه در سایر شهرهای کشور نیز بهره مند شوید. برای دریافت نمونه فایل رایگان میتوانید روی  دریافت فایل رایگان   کلیک نمایید.

 

فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقيق
1-1-مقدمه
2-1- بیان مسئله تحقیق
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
4-1-اهداف تحقیق
1 – 4 – 1 هدف اصلی
2– 4 – 1 اهداف فرعی
5-1- چارچوب نظری تحقیق
6-1- تبیین فرضیه های تحقیق
7-1- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
1-7-1-تراکم و فشردگی شبکه
2-7-1-تشخیص و آگاهی کارکنان
3-7-1-هنجارها و قوانین سازمانی
4-7-1-توانایی فنی
5-7-1-تشخیص و آگاهی از تسهیم
6-7-1-تعهد موثر
7-7-1-رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی کارکنان
8-1-قلمرو پژوهش
1-8-1- قلمروزمانی
2-8-1- قلمرو مکانی
3-8-1 قلمرو موضوعی
فصل دوم ادبيات تحقيق
1-2-مقدمه
2-2-سرمايه اجتماعي
1-2-2-ديرينه ومفهوم سازى سرمايه ی اجتماعى
2-2-2-سطح فردي و تيمي سرمايه اجتماعي
1-2-2-2-سطح تيمي
2-2-2-2-سطح فردي
3-2-2- عناصرسرمايه اجتماعي
1-3-2-2-عنصرساختاري
2 -3-2-2-عنصرشناختي
3 -3-2-2-عنصررابطه اي
4-2-2-نظريه هاي سرمايه اجتماعي
1-4-2-2-نظريه سرمايه اجتماعي گوشال وناهاپيت
2-4-2-2-نظریه جيمزكلمن
3-4-2-2-نظريه پوتنام
4-4-2-2-نظریه SCAT درخصوص سرمايه ي اجتماعي در سطح سازمان
5-4-2-2-نظریه هدسون
5-2-2-تئوريهاي سرمايه اجتماعی
1-5-2-2-تئوري پيوندهاي ضعيف
2-5-2-2- تئوري منابع اجتماعي
3-5-2-2-تئوري شكاف ساختاري
6-2-2-سنجش و اندازه گيري سرمايه اجتماعي
3-2- مفاهيم تسهيم دانش
1-3-2-دانش صريح و دانش ضمني
2-3-2-تسهيم دانش
3-3-2- اهمیت تسهیم دانش
4-3-2-تعاريف تسهيم دانش
5-3-2-طبيعت رفتارتسهيم دانش
6-3-2-شكل هاي صريح و ضمني تسهيم دانش
7-3-2-سيستمهاي تسهيم دانش(سيستمهايي براي سازماندهي وتوزيع دانش)
8-3-2-عوامل مؤثربررفتارتسهيم دانش
9-3-2-تسهيم دانش درون و بين گروهي
10-3-2-دیدگاههای مختلف درزمينه انواع فعاليتهای تسهيم دانش
11-3-2-موانع بالقوه تسهيم دانش
1-11-3-2-موانع بالقوه فردی تسهيم دانش
2-11-3-2-موانع بالقوه سازمانی تسهيم دانش
3-11-3-2-موانع بالقوه فناوری درزمينه تسهيم دانش
12-3-2- نظریه و تئوریهای مربوطه در زمینه ی تسهیم دانش
1-12-3-2- پنج ساز و کار تسهیم دانش در مدل دیکسون
2-12-3-2- سایر مدلهای تسهیم دانش
3-12-3-2-مدل هاي اندازه گیری تسهیم دانش
4-2-پيشينه ي پژوهش
1-4-2-تحقيقات داخلي
2-4-2-تحقيقات خارجي
فصل سوم روش تحقیق
1-3- مقدمه
2-3- روش تحقیق
3-3- جامعه آماری تحقیق
4-3- نمونه آماری تحقیق
5-3- ابزارهای جمع آوری داده ها
6-3- پایایی و روایی ابزار جمع آوری داده ها
1-6-3-روایی محتوا(روایی صوری)
2-6-3- پایایی ابزار سنجش
7-3- روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
1-7-3-آزمون كولموگروف – اسميرنوف
2-7-3- ضریب همبستگی پیرسون
3-7-3- رگرسيون خطي ساده و چندگانه
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- مقدمه
2-4- آمار توصیفی
1-2-4- سن
2-2-4- جنسیت
3-2-4- وضعیت تاهل
4-2-4 –ميزان تحصیلات
5-2-4- سابقه ي كار
3-4- توصیف آماری متغیرهای تحقیق
1-3-4- تراکم و فشردگی شبکه ی افراد
2-3-4- تشخیص و آگاهی کارکنان
3-3-4- هنجارها و قوانین سازمانی
4-3-4- توانایی فنی
5-3-4- تشخیص و آگاهی از تسهیم
6-3-4- تعهد اثربخش
7-3-4- رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی کارکنان
4-4-آزمون كولموگروف – اسميرنوف
5-4- آزمون فرضیه ها ي پژوهش
1-5-4 -فرضیه ی اول پژوهش
2-5-4 -فرضیه ی دوم پژوهش
3-5-4 -فرضیه ی سوم پژوهش
4-5-4 -فرضیه ی چهارم پژوهش
6-5-4 -فرضیه ی پنجم پژوهش
7-5-4 -فرضیه ی ششم پژوهش
6-4-رگرسیون چند متغیره
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها
1-5- مقدمه
2-5-آمارتوصیفی
1-2-5- آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی
2-2-5- آمار توصیفی متغيرهاي تحقيق
3-5- نتایج بررسی فرضیات تحقیق
1-3-5-فرضیه اول تحقیق
2-3-5-فرضیه دوم تحقیق
3-3-5-فرضیه سوم تحقیق
4-3-5-فرضیه چهارم تحقیق
5-3-5-فرضیه پنجم تحقیق
6-3-5-فرضیه ششم تحقیق
4-5- پیشنهادات اجرایی مبتنی بر نتایج پژوهش
5-5- محدودیت هاي تحقيق
6-5- پیشنهادات آتی براي انجام تحقيق
منابع


مبلغ واقعی 29,000 تومان    10% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 26,100 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

کلیه پروژه های فروشگاه دارای نمونه رایگان می باشد که جهت تعیین سطح پروژه و مقایسه پروژه با آنچه مورد نظر شماست در توضیحات بیشتر آمده است. که می توانید قبل از خرید از طریق لینک ارایه شده نمونه فایل رایگان را دانلود نمایید. . .

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما