دیجی پروجکت

0 پایان نامه 0 کارآموزی 0 نقشه های ساختمانی و انجام پروژه های پایان نامه 0 سه بعدی سازی با 03d max

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 24
  • بازدید دیروز : 25
  • بازدید کل : 40399

پیوند ها

تاثيراتوماسيون اداري درتصميم گيري مديران


تاثيراتوماسيون اداري درتصميم گيري مديران

درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. پروژه پیش رو مربوط به پایان نامه تاثيراتوماسيون اداري درتصميم گيري مديران می باشد. برای دریافت نمونه فایل رایگان جهت بررسی سطح پروژه میتوانید روی دریافت  نمونه فایل رایگان  کلیک نمایید.

 

فهرست مطالب
فصل اول كليات تحقيق
1-1-مقدمه
2-1-تبیین موضوع تحقیق
3-1-اهمیت و ضرورت تحقیق
4-1- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی
2-4-1-اهداف فرعی
5-1- سوالات تحقیق
1-5-1-سوال اصلی
2-5-1- سئوالات فرعی
6-1- تبیین فرضیه های تحقیق
7-1- متغیر های تحقیق
1-7-1-متغیر مستقل
2-7-1-متغیر وابسته
8-1- تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق
9-1-ساختارگزارش تحقیق
10-1-خلاصه فصل
فصل دوم ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1-2-مقدمه
2-2-تصمیم گیری در سازمانها
1-2-2-عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری سازمانی
3-2-فرآیند تصمیم گیری
1-3-2-چگونگی فرآیند تصمیم گیری
4-2-عوامل اساسی در تصمیم گیری مدیران سازمانها
1-4-2-مشورت با کارشناسان در تصمیم گیری
1-1-4-2-آثار مشورت با افراد کارشناس
2-4-2-حق محوری
3-4-2-توکل به خداوند
5-2-خصوصیات تصمیم گیری موثر در سازمان
1-5-2-دارا بودن اطلاعات کافی فرد تصمیم گیرنده
2-5-2-آینده نگری تصمیم گیران
3-5-2-استفاده از تجربه و آگاهی در تصمیم گیری
4-5-2-مزایای تصمیم گیری فردی – گروهی در سازمان
1-4-5-2-نقاط قوت تصمیمات گروهی
2-4-5-2- نقاط ضعف تصمیمات گروهی
3-4-5-2-نقاط قوت تصمیمات فردی
4-4-5-2- نقاط ضعف تصمیمات فردی
5-5-2- تصمیم گیری قاطع
6-2-فرآيندهاي تصميم گيري
1-6-2-مدلهاي منطقی تصميم گيري
1-1-6-2-جايگزين هاي مدلهاي منطقي
7-2-تحقيق توصيفي روي تصميم گيري سازماني
8-2-مشکلات تصمیم گیری در سازمانها
9-2 نقش استراتژیک اطلاعات
10-2-سیستم
11-2 چرخه حیات سیستم
12-2- سیستم اطلاعات مدیریت
1-12-2-مفهوم سیستم اطلاعات مدیریت
2-12-2-انواع سیستم های اطلاعاتی
13-2 سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS)
14-2 سیستم پشتیبانی تصمیم ( DSS )
1-14-2-هدف اصلی ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری
15-2 سیستم پردازش معاملات ( TPS )
16-2-سیستم های پشتیبان مدیران ارشد(ESS)
1-16-2-نیازهای اطلاعاتی مدیران ارشد
3-16-2-قابلیتهای Ess
4-16-2-دلایل عدم استفاده مدیران ارشد از Ess
17-2-سیستم خبره
1-17-2-اجزای مختلف یک سیستم خبره
1-1-17-2-اجزای اطلاعاتی
2-1-17-2-افراد
3-1-17-2-اجزای سیستمی
2-17-2-مشکلات استفاده از سیستم خبره
18-2-سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ( ECS )
19-2 سیستم کارکنان دانشی ( KWS )
1-19-2-ویژگی های کارکنان دانشی
20-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان
1-1-20-2-زيرساخت فناوري اطلاعات
2-1-20-2-تعهد استراتژيك
3-1-20-2-ساختار سازمان
4-1-20-2-يادگيري انفرادي
21-2 اتوماسیون
22-2-اتوماسیون اداری
1-22-2-تعاریف اتوماسیون اداری
23-2-اجزای اتوماسیون اداری
1-23-2-بخش‌های اتوماسیون اداری
1-1-23-2-دبیرخانه
2-1-23-2-فرم‌ساز و موتور گردش فرم
3-1-23-2-مدیریت جلسات و سامانده
4-1-23-2-آرشیو الکترونیک
5-1-23-2-پرتال مکاتبات برون سازمانی
6-1-23-2-کارتابل آفلاین
24-2-مزایا و معایب و کاربرد اتوماسیون اداری
1-24-2-مزایای اتوماسیون اداری
2-24-2-معایب سیستم اتوماسیون اداری
3-24-2-انواع کاربردها یا زیرسیستم‌های اتوماسیون اداری
25-2-امکانات اتوماسیون اداری
26-2-اتوماسیون اداری و بهره وری منابع انسانی
1-26-2-شاخصهای بهره وری
27-2-ارگونومی در اتوماسیون اداری
1-27-2-شاخه های ارگونومی
28-2 جریان کار خودکار
1-28-2-مزایایی نرم افزار جریان کار
29-2 مجموعه نرم فزار های اتوماسیون
1-29-2-هدف اين نرم افزارها چيست؟
30-2-ماهیت اتوماسیون
1-30-2-اتوماسیون ثابت
2-30-2-اتوماسیون برنامه پذیر
3-30-2-اتوماسیون منعطف
31-2-باز خود
1-31-2-تاريخچه ی بازخورد
2-31-2-تعریف بازخور
34-2-خلاصه فصل
فصل سوم روش اجرايي تحقيق
1-3 مقدمه
2-3 روش تحقیق
1-2-3 مراحل پیگری در اجرای تحقیق
3-3 جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق
4-3 نمونه و نمونه گیری
5-3 بر آورد حجم نمونه
6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات
1-6-3 مصاحبه
2-6-3پرسشنامه
1-2-6-3 معرفی پرسشنامه
2-2-6-3 چگونگي طراحي نهايي پرسشنامه
1-1-7-3-انواع اعتبار
1-2-7-3 عوامل موثر بر پایانی ور وایی
فصل چهارم تجزيه و تحليل آماري داده هاي تحقيق
1-4- مقدمه
2-4 - داده
3-4- اطلاعات
1-3-4- منابع تغذيه اطلاعات
2-3-4- ویژگی های اطلاعات
1-2-3-4- منبع اطلاعات اوليه
2-2-3-4- منبع اطلاعات ثانويه
4-4- سيستم هاي پردازش
5-4 -تجزيه و تحليل داده ها
6-4-جامعه آماري تحقيق
7-4-تجزيه و تحليل آماري
1-7-4-فرضيه اول
1-1-7-4-رابطه بين تعدادنامه هاي صادره و دفعات تصميم گيري
2-1-7-4-بررسي رابطه بين تعدادنامه هاي وارده و دقّت تصميم گيري
3-1-7-4-بررسي رابطه بين ادراك و دقت تصميم گيري
4-1-7-4-بررسي رابطه بين ساعات استفاده و دقت تصميم گيري
2-7-4-فرضيه دوم
1-2-7-4-بررسي رابطه بين تعدادنامه هاي صادره و بهنگام سازي تصميم گيري
2-2-7-4-بررسي رابطه بين تعدادنامه هاي وارده و بهنگام سازي تصميم گيري
3-2-7-4-بررسي رابطه بين ساعات استفاده و بهنگام سازي تصميم گيري
4-2-7-4-بررسي رابطه بين ادراك و بهنگام سازي تصميم گيري
3-7-4-فرضيه سومّ
1-3-7-4-بررسي رابطه بين تعدادنامه هاي صادره و اقتصادي بودن تصميم گيري
2-3-7-4-بررسي رابطه بين ساعات استفاده بر اقتصادي بودن تصميم گيري
3-3-7-4-بررسي رابطه بين ادراك و اقتصادي بودن تصميم گيري
4-7-4-فرضيه چهارم
1-4-7-4-بررسي رابطه بين تعدادنامه هاي صادره و صحّت تصميم گيري
2-4-7-4-بررسي رابطه بين تعدادنامه هاي وارده و صحّت تصميم گيري
3-4-7-4-بررسي رابطه بين ادراك و صحّت تصميم گيري
4-4-7-4-بررسي رابطه بين ساعات استفاده و صحّت تصميم گيري
8-4-سنجش ابزار اندازه‌گيري (پرسشنامه)
1-8-4-دقّت
2-8-4-بهنگام سازی تصمیم گیري
3-8-4-اقتصادی بودن تصميم گيري
4-8-4-صحّت تصميم گيري
5-8-4-تعدادنامه هاي صادره
6-8-4-تعدادنامه هاي وارده
7-8-4-ساعات استفاده
8-8-4-ادراک
فصل پنجم نتیجه گیری
1-5-مقدمه
2-5 نتایج تحقیق
3- 5 پیشنهادات
4-5 -محدودیتها
1-4-5 محدودیت تحقیق
2-4-5 محدودیت محقق
5-5 پیشنهادات قابل تعمیم در خصوص اتوماسیون اداری در مجموعه های اداری
منابع فارسی
منابع انگلیسی


مبلغ واقعی 17,000 تومان    10% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 15,300 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۱ مرداد ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 346

کلیه پروژه های فروشگاه دارای نمونه رایگان می باشد که جهت تعیین سطح پروژه و مقایسه پروژه با آنچه مورد نظر شماست در توضیحات بیشتر آمده است. که می توانید قبل از خرید از طریق لینک ارایه شده نمونه فایل رایگان را دانلود نمایید. . .

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما